Contact Us

CHING YU Enterprice Co., Ltd

  Tel:+886 37864759
  Fax:+886 37853136
  Mail:CYrainshoes1980@gmail.com
  Mail:kuan@cyrainshoes.com.tw
  Address:No.3-3, Ln. 134, Sec. 1, Shijie Rd., Yuanli Township, Miaoli County 358, Taiwan (R.O.C.)